Totaal aantal stemmen: 0

REGLEMENT WEBSITE VAN HET JAAR VERKIEZING 2014

Artikel 1         Omschrijving verkiezing, MetrixLab en partners

1.1 De Website van het Jaar verkiezing is de publieksprijs voor de beste en populairste websites. De verkiezing is onafhankelijk en objectief en wordt uitgevoerd door MetrixLab. Met 450 medewerkers in Europa, Amerika en Azië, hoofdkantoren in Rotterdam en San Francisco, verzamelt en analyseert MetrixLab consumentendata in meer dan 50 landen. Voor toonaangevende opdrachtgevers voert MetrixLab nationale en internationale onderzoeksprojecten uit op het gebied van Product Innovation, Brand Engagement en Customer Value. Opdrachtgevers gebruiken MetrixLab’s online onderzoeksproducten en -diensten om de effectiviteit van reclame, websites en verpakkingen te verhogen; de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te versnellen, en klanttevredenheid te verbeteren.
1.2 De Website van het Jaar verkiezing is een internationale verkiezing en wordt in acht landen uitgevoerd: Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, India en Brazilië.

Artikel 2        Deelname, selectieprocedure genomineerden en definitie categorieën

2.1 Voor deze verkiezing is er voor gekozen om de genomineerde websites in te delen in categorieën, zodat een breed spectrum aan websites wordt gedekt. De Website van het Jaar verkiezing kent 23 categorieën. Hieronder vindt u de definities van elke categorie zoals vastgesteld door de organisatie. De definities zijn te allen tijde aan te passen door de organisatie.

 1. Auto’s:
  Websites van automerken en websites die (tweedehands) auto’s verkopen.

 2. Banken & Beleggen:
  Websites van financiële dienstverleners, zoals banken of beleggingsmaatschappijen (uitgezonderd websites met als hoofddoel verzekeringen, deze vallen in de categorie Verzekeraars).

 3. Carrière:
  Websites die informatie bieden over vacatures of websites van uitzendbureaus.

 4. Communities:
  Websites die dienen als platform voor discussie en het delen en uitwisselen van kennis, informatie en ideeën.

 5. Consumentenelektronica:
  Websites van elektronicaproducenten voor consumenten.

 6. Consumentengoederen:
  Websites van of over niet-duurzame consumentengoederen (FMCG).

 7. Daten:
  Daten en nieuwe mensen ontmoeten.

 8. Educatie & Opleiding:
  Websites van educatieve instellingen of informatie over onderwijs en websites met educatieve content.

 9. Energie:
  Websites van energiemaatschappijen en netwerkleveranciers.

 10. Gezondheid:
  Websites met informatie over gezondheid of websites van gezondheidsinstellingen (uitgezonderd websites met als hoofddoel zorgverzekeringen, deze vallen in de categorie Verzekeraars).

 11. Goede Doelen:
  Sites van Ngo’s/non- profit organisaties.

 12. Huisvesting:
  Websites voor verhuur of verkoop van huizen.

 13. Media:
  Websites van of over (print/online) media (bijvoorbeeld sites van zenders, programma’s of omroepverenigingen) .

 14. Nieuws & Informatie:
  Websites die zich focussen op nieuws in het algemeen, of nieuws en informatie over een specifiek onderwerp.

 15. Overheid:
  Websites van overheidsorganisaties of -departementen, of overheidswebsites met informatie over een bepaald onderwerp of programma.

 16. Shopping:
  Websites die producten of diensten aanbieden, zowel aangeboden door (het bedrijf achter) de website zelf, of door de gebruikers van de website.

 17. Sport:
  Websites van sportteams, sportbonden en sportaccommodaties.

 18. Telecom:
  Websites die telecom, internet en/of televisie aanbieden.

 19. Vakantie & Toerisme:
  Websites over het zoeken en boeken van reizen en accommodaties.

 20. Vergelijking:
  Websites met als doel het vergelijken van producten en/of prijzen.

 21. Verzekeraars:
  Websites van verzekeringsmaatschappijen.

 22. Vrije Tijd:
  Websites over vrijetijdsbesteding en daguitstapjes.

 23. Weer & Verkeer:
  Websites over weersvoorspellingen, de huidige verkeerssituatie of routeplanning.

2.2 Selectie van de genomineerde websites: Per categorie zijn er (maximaal) 12 genomineerden. Websites worden genomineerd via onderstaande selectieprocedure:

 1. Winnaars van de voorgaande editie, indien categorie hetzelfde is (afhankelijk van voorgaand jaar zijn dit 1 of 2 websites).
 2. Maximaal 5 websites per categorie uit de Top 100 lijst van Alexa. Per land moet de website beschikbaar zijn in de taal van het land, waarbij de websites door de organisatie zijn ingedeeld naar de 23 categorieën. Websites die niet binnen één van de categorieën vallen, worden niet genomineerd.
 3. Door middel van een panelonderzoek onder 400 respondenten per land uit het OpinionBar panel worden de 5 meest genoemde websites genomineerd. Per land moet de website beschikbaar zijn in de taal van het land, waarbij de websites door de organisatie zijn ingedeeld naar de 23 categorieën. Websites die niet binnen één van de categorieën vallen, worden niet genomineerd.
 4. Websites kunnen zichzelf aanmelden om kans te maken op een wildcard, volgens de volgende procedure:
  • Maximaal 6 wildcards per categorie.
  • Websites kunnen zichzelf aanmelden op www.websitevanhetjaar.nl/wildcards.
  • Er geldt een minimum van 2500 unieke bezoekers per maand om in aanmerking te komen voor een wildcard (gegevens aanleveren via de aanmeldprocedure).
  • Als er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn in een categorie wordt door middel van een panelonderzoek onder 100 respondenten van OpinionBar per land bepaald welke van deze aangemelde sites het meest bekend zijn en daarmee tot de genomineerden behoren. De website(s) met de meeste stemmen krijgt de wildcard.

Artikel 3        Stemmingsprocedure

3.1 Het publiek mag in alle 23 categorieën één stem uitbrengen.

3.2 Iedere stemmer kan per categorie een keuze maken voor één website waar hij of zij een stem op wil uitbrengen. Vervolgens wordt gevraagd deze website te beoordelen op de volgende criteria:

 • Content (1 tot 5 sterren)
 • Navigatie (1 tot 5 sterren)
 • Design (1 tot 5 sterren)
 • Aanbevelingsintentie (schaal van 0 tot 10)

3.3 Om zijn of haar stem te bevestigen en mee te dingen naar de prijzen, moet de stemmer zich registreren door een geldig emailadres en zijn of haar volledige naam achter te laten op de website. De informatie over het in aanmerking komen voor de prijzen zal ook op de website www.websitevanhetjaar.nl worden vermeld.

3.4 Er zal een controle plaatsvinden zodat elke persoon slechts eenmaal kan stemmen met hetzelfde emailadres; er zal een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres worden verstuurd. De stem en de deelname voor de prijzen is alleen geldig als de stemmer op de bevestigingslink heeft geklikt, welke in de bevestigingsemail staat.

3.5 Personen die een poging doen om meerdere emailadressen te gebruiken om zo de kansen op winnen te vergroten, worden verwijderd en dingen niet meer mee naar de te winnen prijzen.

3.6 Genomineerde websites die een poging doen om de stemprocedure te omzeilen middels stemmenmanipulatie middels automatische stembots e.d. komen niet meer in aanmerking voor de prijzen voor beste en populairste website in hun categorie en ook niet meer voor de prijs van algemene winnaar.

Artikel 4        Werven van stemmen

4.1 Het werven van stemmen verloopt via de website www.websitevanhetjaar.nl, websites van partners en overige sites die aandacht schenken aan de award verkiezing en via websites van de genomineerde websites. Ongeveer 2 miljoen stemmers uit eerdere edities van het onderzoek in de deelnemende landen ontvangen een oproep om opnieuw hun stem uit te brengen. De oproep via genomineerde websites verloopt als volgt:

 • De genomineerde websites ontvangen een set met persoonlijke banners in zeven formaten plus een media kit met tips om hun eigen uitnodigingen te ontwikkelen, bijv. een email newsletter, of om de nominatie in de vormgeving van de eigen website op te nemen; dit ter promotie van de nominatie en het werven van stemmen onder eigen klanten.
 • Genomineerde websites publiceren het logo van de verkiezing gedurende de hele verkiezing op hun website. Om er voor te zorgen dat iedere site een gelijke kans heeft op het verkrijgen van stemmen; is de looptijd van de verkiezing tot een vaste periode van 6 weken vastgesteld.
 • Wanneer een consument op de banner van de verkiezing klikt; verwijst deze direct door naar de stempagina.
 • Na het afronden van het stemmen in de betreffende categorie kan de consument verder gaan met het stemmen in overige categorieën.

Artikel 5        Selectie winnaars

5.1 De publieksstemming leidt per categorie tot twee prijzen: (1) de populairste website en (2) de beste website. MetrixLab heeft daartoe de volgende methodiek ontwikkeld:

5.2 De populairste website: de website met het hoogste aantal stemmen in een betreffende categorie wordt verkozen tot populairste website.

5.3 De beste website: de stemmers wordt gevraagd een beoordeling te geven over de content, navigatie, design van de site en aanbevelingsintentie. De winnaar wordt bepaald door een gemiddelde score van deze beoordelingen te nemen. De site met het beste gemiddelde in zijn categorie wordt winnaar, als de website ook minimaal 500 stemmen binnen zijn categorie heeft behaald.

5.4 De website met de beste relatieve beoordeling binnen zijn categorie en het aantal stemmen, is de overall winnaar van de Website van het Jaar. Een minimum van 500 stemmen is benodigd om overall winnaar te kunnen worden.

Artikel 6        Aangeboden prijzen

6.1 De prijzen zullen op de website www.websitevanhetjaar.nl worden aangekondigd.

Artikel 7        Toewijzing en verzending van prijzen

7.1 Uit alle stemmers die gestemd hebben en hun volledige naam en emailadres hebben achtergelaten zullen de winnaars willekeurig getrokken worden. Er zal slechts één prijs per winnaar en per huishouden (personen die in hetzelfde huis wonen) worden verzonden.

7.2 De winnaars zullen geïdentificeerd worden aan de hand van de emailadressen die zij op de website www.websitevanhetjaar.nl hebben achtergelaten.

7.3 De prijzen zullen zo snel mogelijk verzonden worden na de bekendmaking van de resultaten van de verkiezing.

7.4 MetrixLab zal contact opnemen met de winnaars via email zodra deze gekozen zijn door een willekeurige loting. In deze email wordt de winnaar gevraagd te reageren met zijn of haar naam en adres, zodat MetrixLab de door hem of haar gewonnen prijs kan opsturen. Als de winnaar niet binnen 15 dagen reageert op deze email zal hij of zij een tweede email ontvangen. Als de winnaar wederom niet binnen 15 dagen reageert op dit tweede bericht, zal de prijs als verloren beschouwd worden. De winnaar heeft dan geen aanspraak meer op de prijs.

7.5 De winnaars zullen de door hen gewonnen prijs ontvangen op het adres dat zij hebben opgegeven. MetrixLab zal de prijzen naar de winnaars versturen per post. MetrixLab is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of fouten gemaakt door het postkantoor. De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor de validiteit van de door hen opgegeven contactgegevens.

7.6 MetrixLab is niet aansprakelijk voor ongelukken die plaats kunnen vinden met de prijs tijdens het bezit van de prijs en/of door gebruik van de prijs. In geen enkel geval mag er geld gevraagd worden als plaatsvervanging van de aangeboden prijzen, welke niet geretourneerd of geruild mogen worden.

7.7 In geval van overmacht behoudt MetrixLab zich het recht om de gewonnen prijs te vervangen door een prijs van een gelijke waarde en aard.

7.8 De aansprakelijkheid van MetrixLab is strikt beperkt tot het bekendmaken van de prijzen welke daadwerkelijk en rechtmatig gewonnen zijn.

7.9 Er zal geen lijst met winnaars bekend worden gemaakt, telefonisch noch schriftelijk.

7.10 Als de winnaar onder de 18 jaar oud is, zal zijn of haar prijs aan de wettelijke voogd uitgereikt worden.

Artikel 8        Awardshow en Emerce

8.1 Op 27 november 2014 organiseren Emerce en MetrixLab de uitreiking van de Website van het Jaar verkiezing. Deze avondvullende awardshow wordt gehouden in Amsterdam.

8.2 Na het succes van de eerdere 5 edities organiseert Emerce in 2014 voor het zesde achtereenvolgende jaar de Nederlandse Website van het Jaar awardshow

8.3 Emerce is het belangrijkste multimediale platform voor beslissers op het gebied van digitale marketing, e-commerce, media en e-business. Emerce loopt voorop in het signaleren van opkomende technologieën en vernieuwende bedrijfsconcepten. Emerce heeft jarenlange ervaring in het organiseren van toonaangevende evenementen in online business en marketing.
 
8.4 Het crossmediale merk Emerce omvat het magazine dat 9x per jaar verschijnt, speciale edities zoals de Emerce 100, eGuide en Digital Marketing Guide, de meest bezochte site in de branche, email-nieuwsbrieven, webseminars, rss-feeds, mobiel en evenementen zoals Emerce eDay, Mobile Convention, Dutch Interactive Awards en tailored events rond specifieke thema’s.

Artikel 9        Onder voorbehoud e.d.

9.1 MetrixLab, specifiek in het geval van overmacht, behoudt zich het recht voor om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren.
9.2 Mocht dit het geval zijn dan zal dit bekend worden gemaakt op de website www.websitevanhetjaar.nl.

Artikel 10        Aansprakelijkheid

10.1 MetrixLab is in geen enkel geval aansprakelijk, in het geval van overmacht, als de verkiezing geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld moet worden of als de algemene voorwaarden aangepast moeten worden.

10.2 In alle gevallen behoudt MetrixLab zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen en het aantal prijzen te verhogen.

10.3 Deelname impliceert kennis en acceptatie van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, evenals het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen potentieel frauderend gebruik, hacking of het oplopen van een virus van deze data.

10.4 MetrixLab aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verkeerd gebruik of een incident gekoppeld aan het gebruik van de computer, toegang tot het internet, de telefoonlijn of elke andere technische verbinding, of het verzenden van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres.

10.5 MetrixLab kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen van het internet, aan de telecommunicatienetwerken van de internetproviders of de onverenigbaarheid van de browsers die worden gebruikt door de deelnemers om naar de website van de verkiezing te gaan.

Artikel 11        Accepteren van de regels

11.1 Deelname aan de verkiezing brengt een volledige acceptatie van de regels zoals beschreven in de algemene voorwaarden met zich mee.